Switch language

Privacy

Uw privacy

Hillstar is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Hillstar persoonsgegevens verwerkt van klanten en gebruikers van onze software en bezoekers van onze website.

 

Uiteraard worden persoonsgegevens van klanten en gebruikers van apps en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Hillstar zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Hillstar, Landjuweel 48, 3905 PH Veenendaal. Zoals de Wet bescherming persoonsgegevens vereist, zijn de verwerkingen van persoonsgegeven aangemeld bij de Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens.

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Hillstar uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt Hillstar persoonsgegevens van u:

 

Wanneer u producten en/of diensten van Hillstar afneemt. Dit kan via onze website of Managed Services;

Wanneer u contact heeft met Hillstar. Dit contact kan telefonisch zijn (waarbij gesprekken door het Sales team kunnen worden gemonitord voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden), maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, gebruik maakt van de chatfunctie, meedoet aan enquêtes, prijsvragen of onderzoeken, gebruik maakt van onze (mobiele) websites inclusief apps, inlogt op uw account, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;

 

Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;

Om klanten/bezoekers van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media, waarbij Hillstar rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten en/of diensten en interesses op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van onze (mobiele) websites (inclusief gebruikte apps).

 

 

E-mail

Hillstar heeft eigen nieuwsbrieven. Wanneer u uw toestemming heeft gegeven voor het verzenden van een nieuwsbrief dan wordt deze toegezonden. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de betreffende nieuwsbrief in de afmeldlink.

 

Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten door Hillstar indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar Hillstar, onder vermelding van WBP, jochen@hillstar.nl.

 

Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten of diensten, dan kunt u een e-mail sturen aan ons via jochen@hillstar.nl onder vermelding van WBP.

 

 

Gebruik van persoonsgegevens door derden.

Hillstar laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

 

 

Social Media.

Hillstar gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met klanten, gebruikers van software en bezoekers van de website over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Hillstar volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs. Hierbij spant Hillstar zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. Hillstar behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Hillstar (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt. Hillstar is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan kunt u contact opnemen met Hillstar via jochen@hillstar.nl.

 

Gebruik van cookies

Hillstar maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat.

In het Cookie statement leest u alles over het gebruik van cookies door Hillstar.

 

Websites van Hillstar en andere websites

Op de websites van Hillstar treft u een aantal links aan naar andere websites. Hillstar kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang met uw gegevens door die partijen. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

 

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:
Hillstar, t.a.v. de afdeling Marketing, Landjuweel 48, 3905 PH Veenendaal of e-mail: jochen@hillstar.nl.

 

Meldpunt kwetsbaarheden​

Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.

 

Wijzigingen

Hillstar behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Hillstar een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Hillstar uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s).

 

Veenendaal, 1 april 2018